Dzisiaj jest sobota, 23 maja 2015.
on-line: 12 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK


 

MIESZKAŃCY /  / EKOLOGIA / PROGRAMY...
Programy, opracowania


Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015Prognoza oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

Podsumowanie do przyjętej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Załącznik nr 7 - Formy ochrony przyrody na terenie Gminy DopiewoSprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Dopiewo za lata 2009 - 2010

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dopiewo
Inwentaryzacja azbestu - Dopiewo
Pr
src=http://www.dopiewo.pl/pivot/UserFiles/Adobe-Acrobat-256x256(65).pngogram ochrony środowiska Gminy Dopiewo na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011/
Plan gospodarki odpadami


 

/

Sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami (2006)/
 Sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami (2007-2008)

 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK