Dzisiaj jest wtorek, 28 lipca 2015.
on-line: 14 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK


 

V sesja RG: budżet w cieniu zmian personalnych

fot.
Ogłoszenie powstania Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo", odwołanie Przewodniczącej Rady Gminy - Marty Jamont i powołanie nowej Przewodniczącej Rady Gminy - Magdy Gąsiorowskiej - zmieniły porządek obrad V sesji Rady Gminy (28 lutego 2011) i nadały jej zaskakujący charakter. Uchwalono budżet i wieloletnią prognozę finansową, ale cień na tych wydarzeniach położyły zmiany organizacyjne i personalne. 


Po wyborze nowa przewodnicząca -  Magda Gąsiorowska z Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo" zrezygnowała z członkostwa w 2 komisjach. Do Komisji Rewizyjnej  wybrano Radosława Przestackiego z Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo". Otrzymał on więcej głosów niż kandydująca również do tej komisji Marta Jamont.  Została ona głosami radnych członkiem Komisji Rolnictwa.

Była to najdłuższa jak dotąd sesja Rady Gminy Dopiewo.


Prezydium Rady Gminy -  przed zmianą przewodniczącej RG. W środku - od lewej: Tadeusz Bartkowiak (wiceprzewodniczący RG), Marta Jamont (przewodnicząca RG w okresie od 2 grudnia 2010 do 28 lutego 2011), Piotr Dziembowski (wiceprzewodniczący RG)Powstanie Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo" spolaryzowało  samorządowy rozkład sił.  W jego skład weszło 10 radnych, którzy w wyborach z 21 listopada 2010 wystartowali  w ramach 2 spośród 3 konkurujących ze sobą komitetów: KWW Bezpieczna i Nowoczesna Gmina Dopiewo oraz KWW  Samorządna i Ekologiczna Gmina (oprócz Wojciecha Dorny).  2 biegun to: 4 radnych KWW Niezależni dla Powiatu (Marta Jamont, Lidia Łopatka, Henryk Kapciński, Wojciech Szalbierz), związanych z Zofią Dobrowolską, Wójtem Dopiewa.


Głosowanie.


Z prawej: Komisja Skrutacyjna pracuje.Po odwołaniu.W środku: Magda Gąsiorowska, po wyborze na przewodniczącą Rady Gminy.  W nowym prezydium Rady Gminy zasiadają  wyłącznie radni  Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo".  Nowa przewodnicząca, podobnie jak jej poprzedniczka jest radną z Dąbrówki. Do Klubu "Dobro Gminy Dopiewo" weszli ponadto: Ewa Grycza, Sławomir Kurpiewski, Walenty Moskalik, Ryszard Pawelec, Radosław Przestacki, Jacek Strychalski, Małgorzata Wachowiak - Kawa.Uchwalono budżet (14 radnych za, 1 wstrzymał się od głosu) i wieloletnią prognozę finansową (12 za i 3 wstrzymujących się). Na zdjęciu: Tomasz Zwoliński (sekretarz), Tadeusz Zimny (wicewójt), Piotr Szmytkowski (skarbnik) - odpowiadający na pytania w sprawie budżetu, Zofia Dobrowolska (wójt).


 
Na początku V sesji Zofia Dobrowolska, wójt Gminy Dopiewo i Marta Jamont, przewodnicząca Rady Gminy, podziękowały ustępującym sołtysom i złożyły gratulacje wybranym podczas spotkań wiejskich.

Marta Jamont, przed odwołaniem z funkcji przewodniczącej Rady Gminy  i Piotr Dziembowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy, a zarazem przewodniczący  Klubu Radnych" Dobro Gminy Dopiewo".
Przypomnijmy: podczas poprzedniej - IV sesji RG, radnych podzieliła sprawa wysokości diet.
Głos Wielkopolski z 16 lutego 2011 w artykule "Powiat oszczędnościowy - diety już nie tak bardzo" podał m.in. informację, w której obok opisu sytuacji zamieścił wypowiedzi Marty Jamont i Piotra Dziembowskiego.
Cytujemy:
" - Głosowałam przeciw, bo przy naszej sytuacji budżetowej są to kwoty zbyt wysokie - mówi Marta Jamont, przewodnicząca Rady Gminy - Moje wątpliwości budził też fakt, że nie mamy jeszcze przegłosowanego budżetu. Co do zasadności ryczałtu, to nie mam zastrzeżeń, jednak podwyżka o prawie 100 procent to przesada (...)  Nasi wyborcy mogą pomyśleć, że przyszli nowi radni i chcą się dorobić"
Za podniesieniem diet głosował między innymi zastępca przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo Piotr Dziembowski - Przede wszystkim nie jest to podwyżka o 100 procent (...)  Jeśli uwzględni się zapisaną w budżecie sumę 125 tysięcy, to wychodzi znacznie mniej (...) diety dopiewskich radnych należały do najniższych w całym powiecie. Tu nie chodzi o to, żeby się dorobić, ale żeby stawki były realne. (...) "

cały artykuł z Głosu Wielkopolskiego za www.poznań.naszemiasto.pl - kliknij tutaj

Podczas V sesji RG radni Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo" wręczyli Zofii Dobrowolskiej, Wójt Gminy Dopiewo i Marcie Jamont, kończącej przewodniczenie RG oświadczenia, w których wyrazili swoje "oburzenie".

W oświadczeniu, skierowanym do byłej przewodniczącej Marty Jamont, które stało się uzasadnieniem do uchwały o jej odwołaniu, radni Klubu "Dobro Gminy Dopiewo" napisali: "wyrażamy oburzenie nieprzestrzeganiem prawa", "radny ma prawo wypowiadać swoje stanowisko tylko do czasu rozstrzygnięcia danej kwestii przez Radę (...), nie może się tłumaczyć, że prawo co prawda obowiązuje, ale on był przeciw (...)", "uważamy, że przewodnicząca Marta Jamont poprzez swoją postawę oraz publiczne wypowiedzi nie zdała egzaminu z powierzonej funkcji" i "straciła pokładane w niej zaufanie".

Była przewodnicząca RG -  Marta Jamont  twierdzi, że argumenty te są nieuzasadnione: "Mamy wolność słowa i prawo do wypowiadania swoich poglądów w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności. Autor uzasadnienia powinien analogicznie podejść do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Piotra Dziembowskiego, który również wyraził swoją opinię. Po tak krótkim okresie pełnienia funkcji,  nie może być mowy o rzetelnej ocenie przewodniczącej Rady Gminy i radnych. Uważam, że jako reprezentantka społeczności mam nawet obowiązek do wypowiadania swojej opinii. Proszę zauważyć, że taką powinność nakłada na radnego Regulamin Rady, który  stanowi w paragrafie 5 pkt. 1a i b - w części, że <<Radny ma obowiązek: kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy,utrzymywać stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, w szczególności przez:-informowanie mieszkańców o stanie Gminy, propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie>>". 

W oświadczeniu skierowanym do Wójta radni Klubu Radnych "Dobro Gminy Dopiewo" napisali, że "Rada nie może w pełni sprawować swej roli", a przez takie pełnienie rozumieją "prawidłowe stanowienie prawa i kontrola wszystkiego, co się w Gminie dzieje". Zarzucili "naruszenie procedur", które "zmusza do powiedzenia STOP  takiej polityce".

Wójt Gminy - Zofia Dobrowolska oceniła zarzuty jako pomówienia.

Szersze stanowiska stron w tej sprawie zamieściliśmy w Echu Dopiewa nr 3 (marzec), s. 5-6.
 

 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK