Dzisiaj jest wtorek, 04 sierpnia 2015.
on-line: 22 gości
Rejestracja konta Zapamiętaj mnie: Login:    Hasło:   
OK


 

Let's go - program zajęć pozalekcyjych
LET’S GO – PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW GMINY DOPIEWO
priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty.

Gmina Dopiewo w partnerstwie z JDJ Bachalski sp. z o.o. z Poznania przedstawiła edukacyjny projekt pt. „LET’S GO – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dopiewo”.
Celem projektu jest zorganizowanie we wszystkich szkołach działających w Gminie Dopiewo bezpłatnych, pozalekcyjnych, dodatkowych, zajęć z języków obcych. Ponadto, dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych przeprowadzone zostaną zajęcia obejmujące poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, umożliwiające zaplanowanie ścieżki dalszej edukacji i kariery zawodowej.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia:
  • dla klas 1-3 w wymiarze 1 godziny zajęć w tygodniu, w formie gier i zabaw oswajających najmłodszych z językiem obcym,
  • dla klas 4-6 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu, uzupełniających i wzbogacających zajęcia szkolne,
  • dla uczniów gimnazjum w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu mające na celu przygotowanie gimnazjalistów do czekającego ich obowiązkowego egzaminu z języka obcego,
  • warsztaty w ilości 8 godzin, podzielonych na 2 spotkania po 4 godziny każde,
  • dla trzecich klas gimnazjum pt. „Planuję ścieżkę mojej kariery” która pomoże im w określeniu własnych predyspozycji zawodowych i w wyborze formy dalszej edukacji.
W dniu 20 sierpnia 2008r. ogłoszona została lista rankingowa projektów na której Projekt ten zajął 1 pozycję uzyskując 104,5 pkt.
Realizacja rzeczowa projektu rozpoczęła się w październiku 2008r.

PODSUMOWANIE

W czerwcu 2009 roku zakończył się trwający w całym minionym roku szkolnym projekt LET’S GO program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dopiewo.realizowany przez Szkołę Języka JDJ Bachalski, w partnerstwie z nasza gminą .
W zajęciach, w całości sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny Program Kapitał Ludzki, uczestniczyło 744 uczniów ze wszystkich szkół działających na terenie naszej Gminy. Młodsi uczniowie uczestniczyli w 30 dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, a starsi - w 60. Wszyscy otrzymali od szkoły JDJ Bachalski podręczniki i materiały do nauki. Jak podliczyli organizatorzy dzieci spędziły na lekcjach 2500 godzin, a projekt zaangażowanych było 16 lektorów, 3 doradców zawodowych i 7 koordynatorów lokalnych. Jak mówiła podczas wręczania certyfikatów Violetta Czerniak dyrektor SP z Dopiewa  koordynator lokalny projektu, w bezpośrednich rozmowach uczniowie i rodzice pozytywnie oceniali uczestnictwo w kursie, szczególnie podkreślając nabycie pewności językowej.
 
 

 
        
Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1 c
62 - 070 Dopiewo
tel. 61 814-83-31
fax. 61 814-80-92
e-mail:
urzad_gminy@dopiewo.pl


poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30


druki i formularze w Biuletynie Informacji Publicznej

Realizacja RORK