Smog w Polsce stał się bohaterem numer  jeden serwisów informacyjnych ostatnich dni. Palimy czym popadnie. Polska znajduje się na szczycie niechlubnych rankingów państw Europy, a nawet świata. Zawartość substancji toksycznych w powietrzu wielokrotnie przekracza normy. Bezrefleksyjnie „oszczędzając”, trwonimy zdrowie.  Lekarze i ekolodzy biją na alarm.

Strażnicy zintensyfikowali kontrole miejsc emisji dymu w Gminie Dopiewo (palenisk i pieców w domach i firmach). Patrole są czujne. Mają na celu eliminację takich przypadków z naszego najbliższego otoczenia.

Nie zawsze skład powietrza w naszym otoczeniu precyzyjnie skontroluje stacja monitorująca. Czasem źródło dymu i stację dzieli duża odległość, więc wynik ogólnych odczytów dla regionu nie powinien uspokajać. Niepokojącym sygnałem, że coś jest nie tak pod tym względem w naszym otoczeniu, jest wygląd dymu – zapach, kolor, intensywność wydobywania się. Nie ma lepszego alarmu niż celne oko sąsiada. Jeśli coś Państwa niepokoi, dzwońcie pod numer  Straży Gminnej w Dopiewie, która sprawdzi miejsce emisji dymu. Za ogrzewanie materiałami niedozwolonymi grozi mandat do 500 zł. 

Kontakt do Straży Gminnej (7:30 – 22:00) - telefony: 61 894 19 86, 512 457 982, 512 457 977.

Gmina Dopiewo, oprócz wspomnianych kontroli, podejmuje działania mające na celu zmianę świadomości mieszkańców. Strażnicy gminni tłumaczą dzieciom i młodzieży znaczenie problemu, wskazując prawidłowe postępowanie. Publikacje na temat szkodliwości palenia materiałami niedozwolonymi ukazały się w „Czasie Dopiewa”, wydawanym przez Gminę.

Troską o środowisko, w którym żyjemy, w tym powietrze, Gmina Dopiewo systematycznie powiększa powierzchnię zieloną - poprzez nasadzenia. Ponadto prowadzi prace nad poprawą atrakcyjności transportu publicznego, czego konsekwencją ma być wzrost liczby podróżujących koleją i autobusami. Temu służy m.in. realizacja Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Dopiewie i Palędziu.

Zachęcamy Państwa do współpracy. Walka z zanieczyszczeniami powietrza leży w interesie każdego z nas. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność w tej sprawie. Ogrzewając budynek mieszkalny paliwami stałymi (to: węgiel, eko-groszek, miał) warto zwrócić uwagę na jakość kupowanego opału i jego kaloryczność. Należy ograniczyć „palenie w kominku” jeśli nie ma takiej potrzeby. Nie wolno spalać śmieci. Jeśli to możliwe, warto jazdę samochodem zastąpić  jazdą środkami komunikacji publicznej (pociąg, autobus, bus). Wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać Straży Gminnej w Dopiewie

Uwaga Mieszkańcy! Co pewien czas pojawia się możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę pieców centralnych. Już niebawem zostanie ogłoszony nabór na konkursy:„Piecyk – 2017” i „Termo – 2017”. Prowadzi je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a ich istotą jest wymiana pieca: zobacz tutaj.

Najbliższe stacje pomiarowe, regularnie kontrolujące poziom zanieczyszczeń w powietrzu, znajdują się w Poznaniu, na ul. Dąbrowskiego (pył PM 10) oraz na ul. Polanki (pył PM 2,5 i i PM10).  Rejestry można podglądać na bieżąco.  Opracowuje je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - zobacz tutaj

Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2015 r. - zobacz tutaj.

Poznański alarm smogowy

Bieżące dane pomiarowe

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu.

Dodatkowo można pobrać aplikacje o jakości powietrza - pobierz

MJ, EH, AM

Fot. Archiwum UG

dymiący komin