Marzec w Gminie Dopiewo zapowiada się cyklem spotkań przedstawicieli samorządu z mieszkańcami. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w zebraniach wiejskich. W czasie 11 spotkań sołeckich, oprócz solidnej dawki informacji o działaniach podejmowanych w 2016 r. i planach na 2017 r., będzie możliwość zadania pytania Wójtowi, radnym i sołtysom.

W okresie od 6 do 24 marca 2017 r. podczas zebrań sołeckich przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Dopiewo.

Konsultacje polegać będą na zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami projektu statutu, wydaniu opinii pozytywnej bądź negatywnej o projekcie statutu.

Projekty statutów sołectw wyłożone zostaną w okresie konsultacji do wglądu:

 • w Urzędzie Gminy w Dopiewie – sekretariat,
 • u sołtysów sołectw.

Projekty statutów dostępne są również w BIP  tutaj

Wszystkie zebrania rozpoczną się o godz. 18:00:

 • Sołectwo Gołuski – 6 marca (Świetlica wiejska w Gołuskach)
 • Sołectwo Więckowice – 7 marca (Szkoła Podstawowa w Więckowicach)
 • Sołectwo Palędzie – 8 marca (Świetlica wiejska w Palędziu)
 • Sołectwo Dąbrówka – 9 marca (Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, ul. Malinowa)
 • Sołectwo Dopiewiec – 10 marca (GOK w Dopiewcu)
 • Sołectwo Trzcielin – 15 marca (Świetlica wiejska w Trzcielinie)
 • Sołectwo Konarzewo – 16 marca (CRK Konarzewo)
 • Sołectwo Skórzewo – 21 marca (Gimnazjum w Skórzewie)
 • Sołectwo Dąbrowa – 22 marca (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie)
 • Sołectwo Zakrzewo – 23 marca (Dom Strażaka w Zakrzewie)
 • Sołectwo Dopiewo – 24 marca (Dom Strażaka w Dopiewie).


 

Data wydarzenia: 
Od 2017-03-06 18:00 do 2017-03-24 18:00