Woda daje życie, umożliwia funkcjonowanie. Pośrednio lub bezpośrednio jest siłą napędową dla rozwoju ludzkości.

71% powierzchni Ziemi zajmują wody. Większość z nich to oceany. Woda słona nie nadaje się do spożycia, a metody jej odsalania są drogie. Wody słodkie są w mniejszości , stanowią zaledwie 3%, ale tylko 1% to woda pitna. Wody nadającej się do picia jest mało.

Komfort naszego życia uległby po gorszeniu, bez łatwego i ciągłego dostępu do wody nadającej się do spożycia. Nieograniczony dostęp do wody pitnej zapewnia nam wygodę, o czym zapominamy korzystając od lat z wodociągów.

Wodę, którą spożywamy w Gminie Dopiewo pozyskuje się z wnętrza ziemi i poddaje się uzdatnianiu. Spożycie wody w postaci czerpanej z ziemi, rzeki, strumienia, jeziora, stawu, deszczu może być szkodliwe dla zdrowia.

Ludzie skarżą się czasem, że woda, która jest im dostarczana wodociągami jest złej jakości. Jednak rzadko to twierdzenie znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Woda, która płynie z kranu zawsze musi być uzdatniona do parametrów, które zostały określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia.

Nie chodzi tu o walory smakowe, bo tu możemy różnić się preferencjami bądź wrażliwością. Problemem może być stara instalacja wewnętrzna lub zanieczyszczone filtry, za co odpowiadają odbiorcy. Wówczas, nawet jeśli woda płynie z nowej magistrali, może tracić na walorach smakowych i zapachowych, a nawet jakości.

Dynamiczny rozwój Gminy Dopiewo, przyrost liczby mieszkańców, powstawanie nowych, rozległych osiedli mieszkaniowych, tworzenie nowych miejsc pracy powodują wzrost zapotrzebowania na media, a podstawowym z nich jest woda, będąca niezbędnym warunkiem rozwoju Gminy Dopiewo, komfortu życia jej mieszkańców i prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

W Gminie Dopiewo mamy 3 ujęcia wody. Woda ujmowana jest z pokładów trzecio - lub czwartorzędowych. Ujęcie w Skórzewie zaopatruje w wodę wyłącznie miejscowość Skórzewo. Tutaj źródłem pozyskiwania wody jest jezioro podziemne o powierzchni ok 12 km².

Drugie ujęcie znajduje się w miejscowości Dopiewo – zaopatruje ono, oprócz Dopiewa, także: Więckowice, Drwęsę, Fiałkowo i Zborowo. Trzecie ujęcie zlokalizowane jest w Joance. Woda z tego ujęcia pochodzi z pradoliny Warty, czyli z tego samego źródła, co woda dostarczana odbiorcom w Poznaniu.

Ponadto zaspokojeniu dużej części potrzeb mieszkańców Gminy Dopiewo, związanych z wodą, służy jej zakup z poznańskiego „Aquanetu”.

Osiem lat temu, po wielu latach trudności, udało się w Gminie Dopiewo zbudować stację uzdatniania wody w Joance. W ostatnich miesiącach sporządzony został projekt magistrali, która ma się stać swoistym „kręgosłupem wodnym”. Gmina Dopiewo rozpoczęła jej budowę.

Choć inwestycje przewidziane są na lata, to robimy wszystko, żeby okres oczekiwania na jej powstanie był krótki i odbiorcy wody mogli z niej korzystać.

Budowa została podzielona na cztery etapy. Pierwszy etap, ponad 3-kilometrowego odcinka, prowadzącego z Joanki do Konarzewa, został już zakończony. Kolejne trzy etapy są w przygotowaniu. Realizacja przewidziana na ten rok ma poprowadzić wodę do Dopiewca.

Dalej prowadzone są odrębne prace projektowe mające na celu poprowadzenie magistrali do Dąbrówki. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że w latach kolejnych, szczególnie w sezonie letnim, poprawi się standard jakości świadczenia usług związanych z dostawą wody.

Całość nakładów związanych z inwestycją - budową magistrali i modernizacją stacji ujęcia wody - przekroczy kwotę 20 mln zł. To cena, jaką musimy ponieść, mając na względzie rozwój Gminy Dopiewo i komfort życia naszych mieszkańców w przyszłości.

Zapraszam na zebrania wiejskie.

Tradycyjnie na początku marca odbędą się w każdym z sołectw Gminy Dopiewo zebrania wiejskie. Dają mi one możliwość bezpośredniego spotkania z Państwem, rozmowy o podjętych działaniach w 2016 r. i planach na 2017 r., o wyzwaniach, problemach i sukcesach.

Spotkania te są okazją do zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi – ze strony Wójta, radnych, sołtysów.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału.

 

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

 

Wójt Gminy Dopiewo