Gmina Dopiewo została zwycięzcą drugiej edycji Konkursu „Otwarte Przestrzenie. Artystyczny Przystanek 2017”. Do konkursu zgłoszono 33 lokalizacje z całej Wielkopolski. Urząd Gminy Dopiewo zgłosił lokalizację przy ul. Malinowej w Dąbrówce. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski ogłosiło wynik 13 lutego 2017 r. Kilka dni wcześniej podało trzech finalistów – obok  Dopiewa z lokalizacją w Dąbrówce, także:  Pniewy z Łazienkami Miejskimi oraz Leszno  z lokalizacją przy ul. 17 Stycznia.

Urząd Gminy Dopiewo podkreślił w zgłoszeniu konkursowym: dynamiczny rozwój Dąbrówki w ostatnich latach, sąsiedztwo szkoły i osiedli mieszkaniowych oraz fakt odkrycia grodu z X wieku, starszego niż Poznań, co przekonało jury do wyboru lokalizacji na terenie Gminy Dopiewo.

Co zyska Dąbrówka? Nagrodą w konkursie jest wybudowanie przez firmę A2HM w miejscu zwycięskiej lokalizacji wiaty rowerowej wraz z małą architekturą wokół głównej konstrukcji, wg projektu przygotowanego przez zespół studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Partnerem II edycji konkursu jest firma ElektRa Sp. z o.o., która  ufunduje oświetlenie dla wiaty rowerowej. Termin realizacji zadania – 31 grudnia 2017 r. Wystarczy wiosną, latem lub jesienią wybrać się pod szkołę, żeby zauważyć realną i rosnącą potrzebę zapewnienia miejsc do parkowania rowerów. Dynamikę rozwoju pokazują dwie liczby: Dąbrówka 2017 r. to ok. 4 tys. zameldowanych mieszkańców (nie wliczając niezameldowanych) - Dąbrówka z 1995 r. to niespełna 200 mieszkańców.

Lokalizacja wiaty rowerowej (ze zgłoszenia):

Wiata powstanie z jednej strony w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, z drugiej strony - przy zabudowie mieszkaniowo-usługowej. Obecny wygląd Dąbrówki to spójna, nowoczesna zabudowa mieszkaniowa dająca poczucie ładu i harmonii.  Miejscowość, dzięki inwestycjom deweloperskim, zyskała nowy wygląd, zupełnie inny niż 15 lat temu. Nowoczesne osiedla mieszkaniowe oraz domy szeregowe z infrastrukturą zdecydowanie zdominowały wygląd miejscowości, która kilkanaście lat temu miała charakter rolniczy.  Usytuowane są one w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, gdzie można aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. W Dąbrówce znajduje się najmłodsza i druga co wielkości szkoła na terenie Gminy Dopiewo, otwarta 01.09.2012 r., która z uwagi na duży napływ ludności w ostatnich latach, została rozbudowana o nowe skrzydło, oddane do użytku od drugiego semestru roku szkolnego: 2016/2017. 

Na terenie m. Dąbrówka w lipcu 2016 r. dokonano odkrycia. Odkopano  gród z X wieku. Mieszkańcami grodu i okolicznych osad było plemię słowiańskie. Gród miał kształt pierścienia o średnicy 80 m. Zajmował 15 arów. Dawał schronienie mieszkańcom, których mogło tu mieszkać ok. 250-300 oraz mieszkańcom okolicznych osad. Miał 7m wały usypane z ziemi, o 10m podstawie. Drewniane ogrodzenie, wznoszone w grodach na wzór muru, zbudowane było z pni dębów. Osadzone pionowo pale wznosiły się na wysokość 5m. Od strony północnej gród miał bramę wjazdową. Otoczony był fosą, która miała 10m szerokości i była głęboka na 1,5 m. Zasilała ją zasobna wówczas w wodę rzeka, dziś rzeka Wirynka. Wewnętrzny plac grodu prawdopodobnie mieścił do 30 chat ziemiankowych. Gród w Dąbrówce spłonął. Wskazują na to prowadzone badania. Z pewnością nie był utworzony wg koncepcji protopaństwowej, jak u Piastów. Pożar najprawdopodobniej wzniecili najeźdźcy z Poznania. Gród  został opuszczony przez mieszkańców.

MB, AM
fot i graf. Archiwum UG

ogłoszenie wyników - tutaj