Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Malinowej 41, w Dąbrówce, o możliwości parkowania samochodów na nowym utwardzonym parkingu, znajdującym się obok nowo wybudowanej części szkoły.

Wjazd na parking znajduje się „na tyłach” nowego skrzydła Szkoły Podstawowej, wjazd od ul. Malinowej. 

Plac parkingowy utwardzony kostką pozbrukową liczy 50 miejsc postojowych.

Uprzejmie prosimy o niepozostawianie samochodów na poboczach wzdłuż ulicy Malinowej, co usprawni płynność ruchu odbywającego się w obu kierunkach na tej ulicy i zapewni bezpieczenstwo osób odprowadzających dzieci zarówno do szkoły jak i do znajdującego się po drugiej stronie ulicy przedszkola publicznego.