W okresie od 6 do 24 marca 2017 r. podczas zebrań sołeckich przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Dopiewo.

Konsultacje polegać będą na zwołaniu zebrania wiejskiego, omówieniu z mieszkańcami projektu statutu, wydaniu opinii pozytywnej bądź negatywnej o projekcie statutu.

Projekty statutów sołectw wyłożone zostaną w okresie konsultacji do wglądu:

 • w Urzędzie Gminy w Dopiewie – sekretariat,
 • u sołtysów sołectw.

Projekty statutów dostępne są również w BIP  tutaj

Zebrania rozpoczynać się będą zgodnie z harmonogramem w każdej miejscowości o godz. 18.00

Harmonogram zebrań sołeckich:

 • Sołectwo Dąbrowa – 22 marca 2017, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
 • Sołectwo Dąbrówka – 9 marca 2017, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
 • Sołectwo Dopiewiec – 10 marca 2017, GOK w Dopiewcu
 • Sołectwo Dopiewo – 24 marca 2017, Dom Strażaka w Dopiewie
 • Sołectwo Gołuski - 6 marca 2017, świetlica wiejska w Gołuskach
 • Sołectwo Konarzewo -16 marca 2017, CRK Konarzewo
 • Sołectwo Palędzie – 8 marca 2017, świetlica wiejska w Palędziu
 • Sołectwo Skórzewo – 21 marca 2017, Gimnazjum w Skórzewie
 • Sołectwo Trzcielin – 15 marca 2017, świetlica wiejska w Trzcielinie
 • Sołectwo Więckowice – 7 marca 2017, Szkoła Podstawowa w Więckowicach
 • Sołectwo Zakrzewo – 23 marca 2017, Dom Strażaka w Zakrzewie
Data wydarzenia: 
2017-03-21 18:00
Mapa gminy