Od 3 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkoli. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2017/2018  znajduje się poniżej.   

W przedszkolach trwa obecnie zbieranie deklaracji od rodziców, którzy zamierzają pozostawić swoje dziecko na kolejny rok w dotychczasowej placówce. Termin zbierania deklaracji mija 17 marca br.

 

 Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowania uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04 -14.04.2017r. 17 - 31.05.2017r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

18.04 - 21.04.2017r.01.06 - 03.06.2017r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24.04.2017r. godz.12.00

05.06.2017r.
godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 05.05.2017r.do 12.06.2017r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.05.2017r. godz.12.0013.06.2017r. 

 

Przedszkole Skórzewo