Gmina Dopiewo jest członkiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” w Czepiniu, któremu powierzyła gospodarkę odpadami na swoim terenie.

Harmonogramy odbioru odpadów - 2017

Harmonogramy odbioru odpadów - 2018

Deklaracje śmieciowe

Segregacja odpadów komunalnych

Odpady zielone

Zestawienie firm wywożących nieczystości płynne na terenie gminy Dopiewo

Mycie i dezynfekcja pojemników

PSZOK

Z czym do PSZOK ?

Reklamacje

Brakuje Ci worków na odpady?
Możesz odebrać dowolną liczbe w biurze Obsługi Klienta Urzedu Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, tel. 61 8148 331