Policja informuje:

Uwaga: wyłudzają!

Kolejny raz ostrzegamy przed wyłudzeniami metodami „na wnuczka” i „na policjanta”, które nadal są popularne i wykorzystywane przez osoby podszywające się za kogoś z rodziny. Sprawcy dzwonią najczęściej do osób starszych-seniorów o imionach dawniej popularnych, wyszukując ich dane w książkach telefonicznych.

Przypominamy: Policja, Prokuratura, CBŚ, ABW nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy z jakiegokolwiek powodu.

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych Dopiewo apeluje, by:

 • w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy natychmiast informować Policję pod nr tel. 112, 997 lub Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, tel: 61 84 148 60,
 • nigdy nie wręczać pieniędzy obcej osobie,
 • nie dzwonić na numery wskazane przez rozmówcę telefonicznego,
 • zadzwonić do bliskich i zawsze potwierdzać, czy to faktycznie oni dzwonili i czy faktycznie potrzebują pomocy.

Zabezpiecz obiekt handlowy:

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie przypomina właścicielom i zarządcom obiektów handlowych o właściwym zabezpieczeniu przez kradzieżami i włamaniami. Warto dokonać przeglądu obiektów pod kątem prawidłowego działania zabezpieczeń, monitoringu. Prosimy też o reagowanie na osoby podejrzanie zachowujące się obserwujące posesje czy też obiekt handlowy.

W przypadku zauważenia podejrzanych osób i pojazdów niezwłocznie poinformowanie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym pod nr tel. 997, 112 lub 61 84 148 60.

Spotkanie z mieszkańcami:       

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Dopiewo w dniu 27.03.2017r., w godzinach 10.00 – 12.00 i 18.00 – 20.00 w siedzibie Rewiru przy ul. Leśna 2B w Dopiewie.

To okazja do omówienia problemów i zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania i do podjęcia wspólnych działań dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Osoby zainteresowane spotkaniem, prosimy o kontakt z dzielnicowym dla danego rejonu służbowego:

 •  st. sierż. Karolina Kunkel, tel. 786 936 083 (miejscowości: Dopiewo, Fiałkowo, Zborowo),
 •  st. sierż. Mateusz Maćkowiak, tel. 786 936 080 (miejscowości: Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, Lisówki, Joanka, Glinki, Podłoziny),
 •  sierż. sztab. Marek Sumisławski, tel. 519 064 729 (miejscowości: Palędzie, Gołuski, Pokrzywnica, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa),
 •  st. sierż. Marta Juś, tel. 519 064 723 (miejscowości: Skórzewo – rejon wytyczony ul. Malwowa, ul. Poznańska /numer parzyste od ul. Malwowej do Szkoły podstawowej i kolejowej numery nieparzyste/, Dąbrowa),
 •  sierż. Dawid Woroch, tel. 519 064 730 (miejscowości Skórzewo – rejon wytyczony ul. Kolejowa /numery parzyste/, ul. Poznańska /numery parzyste od Szkoły Podstawowej do nr 2/, ul. Działowa, Wąska, Zakręt i Wiejską /jadąc w kierunku Dąbrowy po lewej Stronie/, Dąbrówka – prawa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Linea),
 •  st. sierż. Jarosław Traczykowski, tel. 519 064 665 (miejscowości: Skórzewo – rejon wytyczony ul. Skórzewska i ul. Poznańska /numery nieparzyste od 1 do ul. Skórzewskiej z wyłączeniem ul. Działowej, Dąbrówka – lewa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Księżnej Dąbrówki).

Plan działań priorytetowych:

Dzielnicowi, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych i analizy zagrożenia w rejonie, wyznaczają „Plan działań priorytetowych”, które zamierzają zrealizować w okresie półrocznym do 30.06.2017 r . Ma on na celu znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń:

 •  Dopiewo, ul. Stawna – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie stawu.
 •  Trzcielin, ul. A. Kopy – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu spożywczego.
 •  Dąbrówka, ul. Poznańska – niestosowanie się przez kierujących pojazdem do znaku poziomego  P-4 (linia podwójna ciągła).
 •  Dąbrówka, ul. Poznańska – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu „Fresh Market”.
 •  Dąbrowa, ul. Leśna – przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdem.
 •  Gołuski, ul. Szkolna a Polna – spożywanie alkoholu, akty wandalizmu oraz wybryki chuligańskie w obrębie Przystanku Autobusowego.

W marcu i kwietniu 2017 r. realizowane będą ponadto założenia wynikające z obowiązku umieszczania na ścianie frontowej budynku, w widocznym miejscu, tabliczki z numerem porządkowym. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 250 zł, lub karą nagany.

W marcu policjanci prowadzić będą działania informacyjne, a w kwietniu działania sprawdzająco – represyjne.

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym
Rewir Dzielnicowych w Dopiewie

Mapa zagrożeń   Krajowa mapa zagrożeń

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja moja komenda