Gmina Dopiewo, wystawia na sprzedaż nieruchomości gruntowe oraz mieszkanie spółdzielcze stanowiące własność Gminy Dopiewo.

Grunty wystawione na sprzedaż położone są na terenie gminy Dopiewo w miejscowościach: Dąbrowa, Konarzewo, Skórzewo oraz Zakrzewo. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym przy ulicy Chłapowskiego w Poznaniu.

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w terminie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2016 r., poz.2147).

Ceny nieruchomości zostały określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Położenie Działka nr ewid. Powierzchnia (m2) Cena nieruchomości (zł)

Dąbrowa

ul. Oliwkowa

445/19 1328 18 6000

Dąbrowa

ul. Oliwkowa

445/21 1682 22 1000

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/10 805 72 450

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/12 804 72 360

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/15 793 71 370

Zakrzewo

ul. Długa

170/1 881 140 960

Zakrzewo

ul. Długa

170/2 897 148 000

Zakrzewo

ul. Długa

170/3 947 156 255

Zakrzewo

ul. Długa

170/4 946 137 170

Skórzewo

ul. Gruszowa

379/20 574 135 100

Poznań

ul. Chłapowskiego 21/58

lokal mieszkalny 30,39 127 638

 

Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo - dokumenty do pobrania w PIB

Zarządzenie Nr 215/2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo - dokumenty do pobrania w BIP

Oprac. B.S.

Dąbrowa ul.Oliwkowa