Gmina Dopiewo, wystawia na sprzedaż nieruchomości gruntowe oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dopiewo.

Grunty wystawione na sprzedaż położone są na terenie gminy Dopiewo w miejscowościach: Dąbrowa, Konarzewo, Skórzewo oraz Zakrzewo. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym przy ulicy Chłapowskiego w Poznaniu.

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego odbędzie się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w terminie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2016 r., poz.2147).

Ceny nieruchomości zostały określone na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, Pana Arkadiusza Andrzejewskiego.

Położenie Działka nr ewid. Powierzchnia (m2) Cena nieruchomości (zł)

Dąbrowa

ul. Oliwkowa

445/19 1328 18 6000

Dąbrowa

ul. Oliwkowa

445/21 1682 22 1000

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/10 805 72 450

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/12 804 72 360

Konarzewo

ul. Ogrodowa

498/15 793 71 370

Zakrzewo

ul. Długa

170/1 881 140 960

Zakrzewo

ul. Długa

170/2 897 148 000

Zakrzewo

ul. Długa

170/3 947 156 255

Zakrzewo

ul. Długa

170/4 946 137 170

Skórzewo

ul. Gruszowa

379/20 574 135 100

Poznań

ul. Chłapowskiego 21/58

lokal mieszkalny 30,39 127 638

 

Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo - dokumenty do pobrania w PIB

Zarządzenie Nr 215/2017 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zakrzewo, stanowiących własność Gminy Dopiewo - dokumenty do pobrania w PIB

Oprac. B.S.

Dąbrowa ul.Oliwkowa