Za oknem świeci słońce, co nastraja optymizmem. Niestety w ostatnich dniach lutego pogoda nas nie rozpieszczała, powodując wiele trudnych sytuacji drogowych. Wierzchnie warstwy tych dróg uległy degradacji – w wyniku deszczu i dodatnich temperatur powstało błoto i kałuże, bo nadal ogarnięte zmarzliną głębsze warstwy ziemi nie były w stanie przyjąć nadmiaru wody. Staraliśmy się interwencyjnie dbać o to, by utrzymać przejezdność dróg, zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że przeprowadzenie napraw dróg po zimie wymaga sprzyjających warunków atmosferycznych. Mam nadzieję, że słoneczna i bezdeszczowa pogoda utrzyma się przez wiele następnych dni, mimo że w okresie przedwiośnia pogoda często bywa kapryśna, zgodnie ze znanym przysłowiem „W marcu jak w garncu”.

Marzec jest miesiącem wiosennych porządków. Każdy z nas sprząta dom, ogród, swoje najbliższe otoczenie. Gmina Dopiewo również przystępuje do sprzątania. Gminne porządki wiosenne można podzielić na kilka grup.

Pierwsza z nich, związana jest ze zmianami, które dotyczą nas wszystkich - odbioru odpadów od mieszkańców. Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt”, do którego Gmina Dopiewo należy, wyłonił nową firmę, która będzie odbierała u nas odpady z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Przygotowała ona nowy harmonogram odbioru odpadów. Tak, jak dla nas formuła harmonogramu jest nowa, tak dla firmy Alkom nowa jest topografia naszej Gminy i musi się jej nauczyć. Wkrótce współpraca powinna układać się pomyślnie.

Druga grupa porządków dotyczy sprzątania dróg po zimie. Będziemy wyrównywać drogi gruntowe i uzupełniać kruszywo. Z kolei na drogach asfaltowych – tam, gdzie w wyniku różnic temperatur powstały dziury – będziemy uzupełniać ubytki masą bitumiczną. Prace wiosenne na drogach utwardzonych to także zamiatanie i usuwanie piasku nagromadzonego w okolicach przykrawężnikowych. Możemy więc spodziewać się zamiatarek, które oczyszczą nasze drogi. Proszę Państwa o wyrozumiałość w trakcie prowadzenia tych prac i nietarasowanie - w interesie publicznym - dróg samochodami.

Wiosna to także początek prac budowlanych. Rozpoczynają się inwestycje gminne w różnych miejscowościach Gminy, które zaplanowaliśmy na ten rok. Oczywiście chcielibyśmy móc szybko zrealizować wszystkie inwestycyjne potrzeby, ale z powodu ograniczeń finansowych muszą być one rozłożone na lata. Gmina Dopiewo, jako jedna z najdynamiczniej rosnących pod względem liczby mieszkańców gmin w Polsce, potrzeb ma mnóstwo.

Po raz kolejny prosimy o to, żebyście się Państwo utożsamiali z miejscowościami, w których mieszkacie. Przy okazji rozliczania podatku za 2016 r. warto wskazać jako miejsce zamieszkania swój adres w Gminie Dopiewo. Mam nadzieję, że dostrzegacie Państwo skalę inwestycji gminnych realizowanych w ostatnich latach. Realizacja kolejnych potrzeb wymaga środków, które będziemy mogli przeznaczyć na ten cel. Możecie Państwo zasilić budżet gminny dodatkowymi środkami niewielkim wysiłkiem, utożsamiając się i solidaryzując z Gminą Dopiewo poprzez podanie wspomnianej informacji o miejscu zamieszkania w deklaracji podatkowej PIT za 2016 r., do czego Was serdecznie zachęcam. Życzę udanych wiosennych porządków!

Adrian Napierała
Wójt Gminy Dopiewo

Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo