Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągów w Dopiewie informuje - za naszym pośrednictwem - członków i delegatów Spółki, że w piątek 31 marca 2017 r.  o godz. 18:00  w „Domu Strażaka” w Dopiewie odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.

SW

Data wydarzenia: 
2017-03-31 18:00