W związku z licznymi telefonami i pytaniami dotyczącymi odpadów zielonych (biodegradowalnych), Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK odpady zielone w postaci: trawy, liści i drobnych gałązek (dotyczy to gałązek o średnicy do 1 cm - rozdrobnionych).

Pozostałe tego typu odpady np. wycięte drzewo, grube gałęzie i konary, mieszkaniec może oddać odpłatnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie Pierwszym lub skontaktować się
z firmą wywozową świadczącą usługę odbioru odpadów, w celu ustalenia odpłatnego wynajęcia pojemnika i odebrania w/w odpadów.

Jednocześnie przypominamy o możliwości odbioru odpadów zielonych ( trawy, liści i drobnych gałązek o średnicy do 1 cm - rozdrobnionych) sprzed posesji, po wcześniejszym zgłoszeniu firmie wywozowej ( dotyczy mieszkańców, którzy prowadzą zbiórkę selektywną). Odbiór odbywa się od kwietnia do października, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Odpady zielone należy wystawiać w workach ulegających biodegradacji, które dostarcza firma wywozowa, lub w pojemnikach oznaczonych napisem „odpady zielone”, po wcześniejszym uzgodnieniu takiego sposobu odbioru przez właściciela nieruchomości z firmą wywozową.

PDF icon PISMO_SELEKT.pdf

PSZOK Dopiewo