Spotkanie z mieszkańcami:

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym, Rewir Dzielnicowych w Dopiewie organizuje spotkanie z mieszkańcami Gminy Dopiewo w dniu 24.04.2017 r., w godzinach 10.00 – 12.00 oraz 18.00 – 20.00 w siedzibie Rewiru przy ul. Leśna 2B w Dopiewie.

Spotkanie to będzie okazją do omówienia problemów i zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania i do podjęcia wspólnych działań dla poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o kontakt z dzielnicowym dla danego rejonu służbowego, tj:

 • st. sierż. Karolina Kunkel, tel. 786 936 083 (miejscowości Dopiewo, Fiałkowo, Zborowo),
 • st. sierż. Mateusz Maćkowiak, tel. 786 936 080 (miejscowości Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin, Lisówki, Joanka, Glinki, Podłoziny)
 • sierż. sztab. Marek Sumisławski, tel. 519 064 729 (miejscowości Palędzie, Gołuski, Pokrzywnica, Zakrzewo, Więckowice, Drwęsa),
 • st. sierż. Marta Juś, tel. 519 064 723 (miejscowości Skórzewo – rejon wytyczony ul. Malwowa, ul. Poznańska /numer parzyste od ul. Malwowej do Szkoły podstawowej i kolejowej numery nieparzyste/, Dąbrowa),
 • sierż. Dawid Woroch, tel. 519 064 730 (miejscowości Skórzewo – rejon wytyczony ul. Kolejowa /numery parzyste/, ul. Poznańska /numery parzyste od Szkoły Podstawowej do nr 2/, ul. Działowa, Wąska, Zakręt i Wiejską /jadąc w kierunku Dąbrowy po lewej Stronie/, Dąbrówka – prawa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Linea),
 • st. sierż. Jarosław Traczykowski, tel. 519 064 665 (miejscowości Skórzewo – rejon wytyczony ul. Skórzewska i ul. Poznańska /numery nieparzyste od 1 do ul. Skórzewskiej z wyłączeniem ul. Działowej, Dąbrówka – lewa strona jadąc od Skórzewa, osiedle Księżnej Dąbrówki).

Plan działań priorytetowych:

Dzielnicowi na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, wyznaczają „plan działań priorytetowych”, które zamierzają zrealizować w okresie półrocznym.

Rewir Dzielnicowych Dopiewo realizuje plan działań priorytetowych w okresie od 1.01.2017r do 30.06.2017r:

 • Dopiewo, ul. Stawna – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie stawu.
 • Trzcielin, ul. A. Kopy – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu spożywczego.
 • Dąbrówka, ul. Poznańska – niestosowanie się przez kierujących pojazdem do znaku poziomego  P-4 (linia podwójna ciągła).
 • Dąbrówka, ul. Poznańska – spożywanie alkoholu, wybryki chuligańskie w obrębie sklepu „Fresh Market”.
 • Dąbrowa, ul. Leśna – przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdem.
 • Gołuski, ul. Szkolna a Polna – spożywanie alkoholu, akty wandalizmu oraz wybryki chuligańskie w obrębie Przystanku Autobusowego.

Podejmowane przez dzielnicowych działania wskazane w wymienionym „Planie” mają na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

W miesiącu kwiecień realizowane będą założenia wynikające z obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Wykroczenie zagrożone jest karą grzywny do 250 zł, lub karą nagany.

- w miesiącu kwietniu 2017 roku – działania sprawdzająco – represyjne.

Data wydarzenia: 
2017-04-24 Od 10:00 do 20:00
Dzielnicowy2