Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Konarzewie, przy ul. Poznańskiej 19.


Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Odznaczenie Pana Stefana Strychalskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXVIII sesji.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXIX nadzwyczajnej sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów.
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie  węzła drogi ekspresowej S5 – etap A. DRUK 389
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie  węzła drogi ekspresowej S5 – etap B. DRUK 390
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, rejon ul. Kościelnej. DRUK 391
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 392
 • Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Trzcielin, terenu wzdłuż drogi powiatowej Dopiewo-Stęszew. DRUK 393
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Księżycowa we wsi Zakrzewo. DRUK 394
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Serdeczna we wsi Konarzewo. DRUK 395
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nowowiejska we wsi Gołuski. DRUK 396
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Data wydarzenia: 
2017-04-24 17:00
Sesja budżetowa