„W Skórzewie z przyrodą za pan brat – ścieżka edukacyjna” to kolejne z zadań zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach zadania postawionych zostało 10 dwustronnych tablic informacyjno-edukacyjnych, umieszczonych wokół budynku Gimnazjum w Skórzewie – o przyrodzie, ekologii, ochronie środowiska, geografii terenu, zdrowym stylu życia czy historii Skórzewa. Pozostałe elementy zjadające się na ścieżce to: ”Światowid” z cyklami rozwojowymi zwierząt, ”ulicowskaz”, pylon edukacyjny, zegar słoneczny czy karmniki dla ptaków. Na potrzeby projektu przeprowadzono nasadzenia zieleni w ogródku edukacyjnym. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne z biologii, chemii, fizyki oraz geografii, m.in. zestaw do badań fizykochemicznych gleby, wody i powietrza; model do skupiania energii słonecznej, zestaw do demonstracji energii słonecznej, zestaw do pomiaru rozszerzalności ciał stałych czy sita glebowe.

Stworzona w ten sposób baza edukacyjna jest ogólnodostępna i służyć ma całej społeczności lokalnej.

MB