Tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało śniadanie wielkanocne, w którym - oprócz podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konarzewie i Otuszu – wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji wspierających niepełnosprawnych i przyjaciele „Promyka”. Odbyło się ono 12 kwietnia 2017 r.

To było jedno z najliczniejszych wielkanocnych śniadań w Gminie Dopiewo w tym roku. – Cieszę się, że przybyliście tak licznie i możemy dziś być razem. Wielkanoc to największe święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. Dziś mamy kilka powodów do radości – powiedział Bogdan Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia „Promyk”.

Zanim  wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, by wysłuchać życzeń,  podziwiać artystów występujących na scenie i się posilić, miały miejsce dwa ważne dla promykowej społeczności wydarzenia, będące bez wątpienia rzadkim punktem wielkanocnych śniadań, choć wpisujące się w zasadę tzw. „zajączka”.

 Pierwszym z nich było oficjalne oddanie do użytku dużej  wiaty biesiadnej, wzniesionej w ostatnich miesiącach na trawniku przylegającym do  Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalnym w Konarzewie, w którym „Promyk” prowadzi jeden ze swoich WTZ. Drugim z wydarzeń było uroczyste  przekazanie  „Promykowi” nowego specjalistycznego busa, który będzie służyć codziennemu przewozowi osób niepełnosprawnych. Dwukrotnie oficjele przecinali tego dnia wstęgę. Trzykrotnie księża chwytali za kropidło, święcąc wiatę, samochód i wielkanocne potrawy. W uroczystości oprócz proboszcza konarzewskiej parafii – ks. Krzysztofa Różańskiego, wziął udział ks. Krzysztof Stefański, duszpasterz osób niepełnosprawnych Archidiecezji Poznańskiej.

- Życzę Wam, żebyście dzięki temu samochodowi budowali więcej mostów – powiedziała Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazując kluczyki do nowego samochodu Stowarzyszenia, którego zakup PFRON dofinansował.  - Umiemy żyć wkoło zła, nauczmy się żyć obok siebie, bądźmy dla siebie opoką. Niech budowanie mostów będzie naszym celem. Nie ten przegrywa, kto upada, ale ten który nie potrafi się podnieść. Kochać to znaczy powstawać – dodała.

Prezes Promyka podziękował przedstawicielom samorządu i biznesu, wspierających Stowarzyszenie – m.in. firmy Mondi Polska z Dopiewa i Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie. Na Wielkanocnym Śniadaniu obecni byli przedstawiciele samorządów - z Powiatu Poznańskiego, z Tomaszem Łubińskim, Wicestarostą na czele, a także z Gmin: Buk, Stęszew, Komorniki i Dopiewo.

- Pomoc osobom niepełnosprawnym jest czymś naturalnym. Cieszę się, że możemy pomagać i sprawić, by tym, których doświadczył los, mogło się żyć lepiej – powiedział Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopiewo do uczestników ze sceny odbierając podziękowanie - Ten piękny samochód, który przed chwilą oficjalnie stał się własnością „Promyka” jest bardzo dobrze wyposażony, ma wszelkie udogodnienia, ale nie ma jednej, przydatnej rzeczy, zwłaszcza podczas letnich wycieczek, stąd ten prezent – dodał,  przekazując na ręce prezesa Maćkowiaka przenośną lodówkę samochodową  

Po częściach: oficjalnej i artystycznej, wszyscy spróbowali wielkanocnych potraw.

AM, fot. A. Mendrala, Michał Juskowiak
 

więcej zdjęć na naszym profilu na fb: kliknij tutaj