Gimnazjalna Olimpiada Matematyczno Informatyczna (GOMI) odbyła się po raz piąty. W projekcie organizowanym przez Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie udział wzięły 73 szkoły z całej Wielkopolski.

Rywalizacja odbywała się etapowo. Część pierwsza odbyła się 21 lutego 2017 r. podczas której 1 672 uczniów w ciągu 45 minut rozwiązywało zadania matematyczne i logiczne. Na koniec etapu, z każdej szkoły wyłonione zostały 2 osoby, które przeszły do etapu międzyszkolnego. W związku z wypracowanym remisem, 1 marca 2017 r. odbył się etap dodatkowy, który pozwolił wyłonić najlepsze „głowy”.

Drugi etap – międzyszkolny odbył się 9 marca 2017 roku. Wówczas uczniowie rozwiązywali zadania pracując przy komputerach i korzystając z dokumentów na dysku Google. Po rozwiązaniu zadań uczniowie udostępniali pliki organizatorom. W kategorii klas pierwszych uczniowie pracowali z Dokumentem Google, Prezentacją Google oraz Mapami Google. Uczniowie klas drugich oraz trzecich otrzymali zdania z wykorzystaniem Dokumentu Google, Arkusza kalkulacyjnego Google oraz Map Google.

Cele Olimpiady:

  • rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i umiejętności z matematyki i informatyki,
  • wyłanianie talentów i wspieranie uczniów uzdolnionych matematycznie i informatycznie,
  • umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
  • dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu,
  • zintegrowanie uczniów z sąsiednich szkół.

 Pierwsze miejsca zdobyli:

  • W kategorii klas pierwszych:

Maria Mata - Zespół Szkół im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie

  • W kategorii klas drugich:

Mikołaj Wolanin - Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

  • W kategorii klas trzecich:

Zuzanna Gawrysiak -Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu

Konkurs objęty został Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Dopiewo oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolska. Partnerem GOMI zostało polskie biuro ECDL - Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Z pomocą w  rozpowszechnieniu informacji o konkursie po raz kolejny przyszedł Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który rozpowszechnił wiadomość o GOMI, rozsyłając informację do szkół oraz umieszczając informacje o nim na swojej stronie internetowej.  

MJ