W kwietniu uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce podczas wycieczki do stolicy, odbyli spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. 

Przygotowując się do tego wydarzenia, uczniowie w szkole pracowali nad kodeksem praw dziecka i zakresem działań Biura Rzecznika. Podczas spotkania dzieci wzięły udział w warsztatach i mogli bezpośrednio zadać pytania rzecznikowi. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania biura.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali niespodzianki, z kolei dziękując wręczyli na ręce rzecznika książkę, autorstwa uczniów szkół z terenu Gminy Dopiewo „Tajemnica Palędzkiego lasu”. 

Warto podkreślić, że Marek Michalak jest Kanclerzem Kapituły Orderu Uśmiechu - patrona szkoły w Dąbrówce. Ukoronowaniem jego działalności i osobowości na rzecz dzieci jest druga kadencja na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka - co nie miało miejsca wcześniej w historii tego urzędu.

 Dorota Dominiak