Rada Gminy informuję, że w dniu 10 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  • Rozpatrzenie skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Dąbrówka w zakresie przygotowania i przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego w dniu 9 marca br.

 

Data wydarzenia: 
2017-05-10 14:00
Komisja Wspólna 17.11.2015 r.