W związku z realizacją budowy linii relacji Piła Krzewina-Plewiska biegnącej przez Gminę Dopiewo zostało zawarte porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Dąbrowa a PSE S.A. oraz IDS Energetyka, które przewiduje bezsporne posadowienie urządzeń elektroenergetycznych, na wspólnie wypracowanych warunkach.

Dokumenty w sprawie:

PDF icon Pismo przewodnie

PDF icon Porozumienie

400 kV