Atrakcyjne działki pod dom

Gmina Dopiewo sprzedaje 10 działek budowlanych, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach: 4 w Zakrzewie - ul. Długa, 3 w Konarzewie - ul. Ogrodowa, 2 w Dąbrowie - ul. Oliwkowa, 1 w Skórzewie – ul. Gruszowa.

Działki te położone są w pobliżu dróg umożliwiających szybkie przemieszczenie się do Poznania.

W ofercie są działki o różnej powierzchni od ok. 570 m² do 1700 m². Cena za 1 m² kształtuje się od 90 do 235 zł + VAT, w zależności od lokalizacji.  

Przetargi odbędą się 26 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo (pok. 103). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium wynoszącego ok. 10% wartości działki przelewem na konto Urzędu Gminy Dopiewo, przy czym uznanie środków na rachunku bankowym urzędu powinno nastąpić do 23 maja 2017 r.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbędą się:

- o godz. 10:00 dla nieruchomości położonych w Dąbrowie,

- o godz. 11:00 dla nieruchomości położonych w Konarzewie,

- o godz. 12:00 dla nieruchomości położonych w Zakrzewie,

- o godz. 13:00 dla nieruchomości położonej w Skórzewie.

Szczegółowe ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej - na stronie dopiewo.nowoczesnagmina.pl . Zapraszamy do udziału w przetargach. 

Data wydarzenia: 
2017-05-26 10:00
Dąbrowa ul.Oliwkowa