Testy sprawnościowe dziewcząt do klasy sportowej w Zespole-Szkolno Przedszkolnym w Dopiewie odbędą się w piątek 19 maja 2017 roku w hali sportowej GOSiR Dopiewo od godziny 9.00.

Sprawność ogólna dziewcząt ( 20 punktów )

1. Szybkość – bieg na dystansie 30 metrów ze startu wysokiego ( 2x ) – czas biegu mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy ( 5 pkt. ),

2. Skoczność – skok w dal obunóż z miejsca ( 3x ) – odległość skoku mierzymy z dokładnością do 5 centymetrów ( 5 pkt. ),

3. Siła – rzut piłką lekarską 1kg. dziewczyny i 3kg. chłopcy oburącz zza głowy do przodu ( 3x ) – odległość mierzymy z dokładnością do 10 centymetrów ( 5 pkt. ),

4. Zwinność – bieg wahadłowy 4 x 10m. z przenoszeniem 2 klocków ( 1x ) – czas biegu mierzymy z dokładnością do 0,1 sekundy ( 5 pkt. ).

Ocenie podlega najlepszy wynik każdej z prób.

Sprawność specjalna dziewcząt ( 30 punktów )

Test Denisiuka (5 pkt.)

*) wykonanie - Badana staje przed linią startu. Na dany sygnał biegnie do pierwszej chorągiewki, okrąża ją nie dotykając, dobiega do materaca, na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją, przyjmuje pozycję na „czworakach” i w drodze powrotnej biegnie na czworakach do materaca, na którym znowu wykonuje przewrót w przód. Po przewrocie powstaje i biegnie do pierwszej chorągiewki, którą okrąża nie dotykając i dobiega do mety.

*) pomiar - Czas wykonania próby mierzy się stoperem z dokładnością do 0,1 sek.

Ocena sprawności specjalnej:

a) „Wyścigi rzędów” - obserwacja i ocena zachowania i umiejętności kozłowania, poruszania się z piłką podczas wyścigów. ( 10 pkt.)

b) Gra w „dwa ognie” – obserwacja i ocena zachowania się uczennic na boisku podczas gry w kontakcie z przeciwnikiem (15 pkt.)

Data wydarzenia: 
2017-05-19 09:00
UKS Pantery