Rada Gminy informuję, że w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  • Omówienie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wypracowanie wniosku w  sprawie absolutorium dla Wójta.

 

Data wydarzenia: 
2017-05-23 14:00
Prezentacja projektu budżetu 2016