Później wnioskujemy o 500+ niż przed rokiem

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się co roku. W zeszłym roku można było je składać od 1 kwietnia,  w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Liczba telefonów, jakie odbierają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie świadczy o tym, że nie wszyscy mieszkańcy Gminy Dopiewo są tej zmiany świadomi.

W ubiegłym roku OPS w Dopiewie wypłacił 13,8 mln zł. Podstawą  do wypłacenia tej kwoty było złożenie przez mieszkańców Gminy Dopiewo, w okresie od kwietnia do grudnia,  27 752 wniosków „500+”.  Prawo do świadczenia przyznawane jest na czasowo, w związku z czym należy wnioskować o jego ponowne przyznanie.

Co należy zrobić w tym roku?

Osoby chcące  skorzystać ze świadczenia wychowawczego w okresie rozliczeniowym trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 roku muszą złożyć wniosek w sierpniu 2017 roku - wtedy świadczenie za październik 2017 r. otrzymają jeszcze w październiku. Natomiast te osoby, które złożą wniosek we wrześniu i październiku 2017 roku, nie stracą prawa do świadczenia za październik ale otrzymają je później - do 30 listopada 2017 roku.

Zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego (okres świadczeniowy).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

Czesława Leciejewska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

Rodzina 500 plus