Urząd Gminy Dopiewo zaprasza firmy o doświadczeniu branżowym do współpracy przy kompleksowej organizacji „miasteczka festynowego” na zasadzie wyłączności, obejmującego obsługę gastronomiczno – rozrywkową podczas wydarzenia plenerowego Dni Gminy Dopiewo 2017.

W programie tegorocznych Dni Gminy Dopiewo są m.in.: koncerty – Agnieszki Chylińskiej z zespołem oraz Pawła Stasiaka z zespołem Papa D, pokazy taneczne, występy artystów, animacje.  

Dni Gminy to największe wydarzenie plenerowe w Gminie Dopiewo - w ubiegłych latach uczestniczyło w nim każdorazowo kilka tysięcy osób.

Termin wydarzenia: 1 lipca 2017 r. (sobota).

Miejsce: plac gminny w Dopiewie przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Wyzwolenia. Godziny wydarzenia: 14:30-2:00

Oferta powinna zawierać informacje o:

 • ilości zapewnionych punktów konsumpcyjnych, miejsc siedzących, tzw. „ogródków”,
 • różnorodności oferowanego menu,
 • proponowane stoiska handlowe na placu,
 • zabezpieczeniu rozrywek dla dzieci w postaci  wesołego miasteczka – karuzele i inne urządzenia, ale nie dmuchańce, które organizatorzy zamierzają zapewnić bezpłatnie we własnym zakresie),
 • informacje o doświadczeniu Oferenta,
 • dane osoby wyznaczonej do kontaktu z Gminą.

Oferta powinna uwzględniać:

 • propozycję kwoty za wyłączność (kwota wynagrodzenia ryczałtowego, które Wykonawca wyłoniony w drodze tego postępowania, wpłaci na rzecz Gminy Dopiewo po imprezie).
 • zapewnienie talonów konsumpcyjnych (talony na posiłek i napój: 175 sztuk typu „standard” i 100 sztuk typu VIP - z określeniem menu mieszczącego się w talonie),
 • koordynację spraw związanych z miasteczkiem festynowym w miejscu imprezy.

Termin składania ofert: 26 maja 2017 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „OFERTA: DNI GMINY DOPIEWO 2017 – miasteczko festynowe”. Można je składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Dopiewo lub wysłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy). Adres: Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1 c, 62-070 Dopiewo.

Dodatkowo:
Oferta może zawierać informacje uzupełniające o możliwości zapewnienia dodatkowych atrakcji (bezpłatnych lub odpłatnych), jakie Oferent jest w stanie zapewnić, a które organizator może wziąć pod uwagę w programie.

Dodatkowych informacji udziela:

Adam Mendrala, tel. 512 465 109 (w godz. 9:00 -15:00)

Informacje dodatkowe o wydarzeniu:

 • Szczegóły programu zostaną podane na stronie dopiewo.pl i gminnym profilu na fb
 • Link do wydarzenia na facebook’u – tutaj
 • Link do „Czasu Dopiewa” z zapowiedzią (s.2) - tutaj
 • Agnieszka Chylińska - „Królowa Łez” - tutaj
 • Paweł Stasiak i Papa D - ikona polskiego synth-dance - tutaj

UG

Data wydarzenia: 
Od 2017-05-12 12:00 do 2017-05-26 12:00
Scena Dni Gminy Dopiewo 2016