Uprzejmie informuję, że przejazd kolejowo - drogowy w rejonie stacji Palędzie jest obsługiwany przez dyżurnego ruchu z nastawni w Opalenicy. Pozostałe przejazdy zamykane i otwierane są przez przejeżdżający tabor kolejowy.

Po otrzymaniu informacji od Urzędu Gminy Dopiewo sprawdzona została praca urządzeń rogatkowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich działaniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyżurny ruchu obsługujący te rogatki przed wyświetleniem na semaforze sygnału zielonego zezwalającego na wjazd lub wyjazd pociągu musi najpierw zamknąć przejazd, następnie sprawdzić, czy przejazd dla pociągu jest prawidłowo ułożony i czy nie ma żadnych innych przeszkód dla jazdy pociągu.

Takie procedury podyktowane są względami bezpieczeństwa. Dla pociągów pasażerskich czas zamknięcia przejazdu może trwać około 6 - 7 minut, a dla pociągów towarowych około 7 do 10 minut.

Jeżeli znacie Państwo przykłady dłuższego zamknięcia przejazdu, z podaniem daty i godziny, to PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawdzi przyczyny takiej sytuacji.

Aktualnie wszyscy pracownicy obsługujący rogatki zostali zobowiązani, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, do skracania czasu zamknięcia rogatek na przejeździe w Palędziu, jeżeli pozwalać będzie na to bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego.

W obsłudze przejazdów kolejowo - drogowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stosują procedury, które czasem mogą być odczuwalne, jako kłopotliwe dla kierowców, ale muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jego użytkownikom.

 


Zbigniew Wolny
Zespół Prasowy Wydział Komunikacji i Promocji w Regionach Biuro Komunikacji i Promocji
Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Przejazd kolejowy w Palędziu