Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w gminie Dopiewo

Pierwsza część postępowania rekrutacyjnego została zakończona. 8 maja br. komisje rekrutacyjne każdego z przedszkoli publicznych podały do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do poszczególnych placówek.

Ze względu na fakt, że nie wszyscy chętni zostali przyjęci do placówek przedszkolnych w ramach pierwszej części postępowania, z dniem 17 maja br. zostanie  uruchomiony proces rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram działań rekrutacji uzupełniającej przedstawia się następująco:

  • 17.05.2017 - 31.05.2017 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 1.06.2017 - 3.06.2017 - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  • 5.06.2017, godz. 12.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • do 12.06.2017 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  • 13.06.2017 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rodzice będą mieli czas do 31 maja br. żeby złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona na wolne miejsca w następujących przedszkolach:

Nazwa placówki Liczba wolnych miejsc
 Przedszkole Bajkowa Wyspa w Palędziu 1
Przedszkole Diamentowa Kraina w Skórzewie 10
 Przedszkole Iskierki w Skórzewie 33
 Przedszkole Kolorowa Wyspa w Skórzewie 10
Przedszkole Mali Odkrywcy w Dąbrówce 2
Przedszkole w ZSP im. Jana Brzechwy w Dopiewie 60
 Przedszkole w ZSP w Więckowicach 14
RAZEM 130

 

Aleksandra Kuźniak
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 

Przedszkole w Konarzewie