Małżeństwo ze Skórzewa obchodziło niedawno jubileusz 65-lecia.  Kazimiera i Eugeniusz Napierała zawarli związek małżeński 17 maja 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopiewie. Wychowali 2 dzieci, 4 wnucząt i doczekali się 1 prawnuczki.

Z okazji „Żelaznych godów” 17 maja 2017 r. wizytę złożyli Jubilatom przedstawiciele władz samorządowych:  Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo, Grażyna Grześkowiak - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Państwo Napierałowie otrzymali list gratulacyjny, kwiaty i kosz obfitości. 

GG

Państwo Napierałowie z Dopiewa