Firma Strabag zamierza zmienić lokalizację wytwórni masy bitumicznej. Już nie Dąbrówka a Dąbrowa z terenem przy żwirowni jest miejscem poważnie branym pod uwagę przez władze spółki.  Teren jest zlokalizowany ok. kilometra od węzła Zakrzewo drogi ekspresowej S 11. Dojazd od węzła odbywać się będzie poza drogami gminnymi - drogą wojewódzką 307.  Dodatkowym atutem miejsca jest bliskość żwirowni, co może zmniejszyć liczbę przejeżdżających transportów  z surowcami. Nowa lokalizacja znajduje się w sąsiedztwie funkcjonujących od lat żwirowni i betoniarni. Teren w Dąbrówce, który do tej pory wskazywany był jako miejsce lokalizacji wytwórni masy bitumicznej, ma być wykorzystywany jako magazyn surowców i maszyn.

Firma Strabag podjęła decyzję o zmianie lokalizacji po spotkaniu Wójtem Gminy Dopiewo  – Adrianem Napierałą, do którego doszło  23 maja 2017 r., po tym jak w sprawę włączył się radny Rady Gminy Dopiewo i mieszkaniec  Dąbrówki - Justin Nnorom. Wcześniej miała miejsce rozprawa administracyjna z udziałem firmy Strabag, 21 stron postępowania, które wniosły protesty oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo.

Wybór nowej lokalizacji dla wytwórni masy bitumicznej jest następstwem  wizji lokalnej trzech innych terenów w Gminie Dopiewo  zaproponowanych przez Wójta: w Dąbrówce - przy oczyszczalni ścieków i betoniarni, w Dopiewie - przy składowisku odpadów oraz  w Dąbrowie - w okolicy żwirowni i betoniarni. Ze względów logistycznych i organizacyjnych - wybór padł na Dąbrowę.

- Dziękuję mieszkańcom, którzy zaangażowali się w  tę sprawę i wzięli udział w rozprawie administracyjnej. Dzięki temu wsparciu możliwe było prowadzenie dalszych rozmów z firmą i osiągnięcie porozumienia. Zmiana lokalizacji wytwórni asfaltu to nasz wspólny sukces - mówi Justin Nnorom, radny Gminy Dopiewo i mieszkaniec Dąbrówki. - Jako radny Gminy Dopiewo zawsze staram się otwarcie rozmawiać i podejmować konkretne działania. Znajdowanie rozwiązań daje lepsze efekty niż szukanie dziury w całym. Przykładem jest wytwórnia Strabaga, ale i ul. Komornicka, gdzie Gmina wykona wodociągi i kanalizację, a w przyszłości, dzięki rozmowom z Nicklem ma powstać nawierzchnia - dodaje radny Nnorom.

AM