Urząd Gminy Dopiewo, zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy do składania uwag i sugestii dotyczących wstępnej wersji projektów budowy ulic w miejscowościach Skórzewo oraz Dąbrówka:

Zestawienie ulic do budowy:

Uwagi prosimy składać w terminie do 18.08.2017 r. na adres miroslaw.stempniak@dopiewo.pl lub w wersji papierowej w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Po zebraniu uwag odbędzie się spotkanie konsultacyjne z biurem projektów. Termin i miejsce konsultacji społecznych zostanie ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Dopiewo.

Data wydarzenia: 
2017-08-18 (Całodzienne)
Dąbrówka ul. Piaskowa