Przez gminę Dopiewo przebiega linia kolejowa nr 3, łącząca Berlin z Warszawą. Korzystają z niej także pociągi regionalne łączące Poznań (i Gniezno) ze Zbąszynkiem i Zieloną Górą. Za finansowanie pociągów oraz układanie rozkładu jazdy odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedłożył do konsultacji projekt rocznego rozkładu jazdy pociągów (poniżej pdf) wojewódzkich na rok 2017/18 (który będzie obowiązywał od grudnia 2017 r.), w tym także dot. trasy przebiegającej przez gminę Dopiewo. Do dnia 18 sierpnia br. Urząd Marszałkowski czeka na wszystkie uwagi od pasażerów.

PDF icon Poznań Główny - Nowy Tomyśl - Zbąszynek - Zielona Góra

W porównaniu do obecnego rozkładu liczba połączeń wygląda następująco:

  •  kierunek do Poznania - 17 połączeń, od grudnia 2017 - 20 połączeń
  •  kierunek z Poznania - 19 połączeń, od grudnia 2017 - 19 połączeń (bez zmian)

Wnioski do rozkładu można składać listownie na adres:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
    Departament Transportu – Wydział Transportu Kolejowego,
    al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
  • drogą elektroniczną na adres: kolej@umww.pl.

Urząd Marszałkowski informuje, że zgłoszone propozycje zostaną uwzględnione przez organizatora przy opracowywaniu ostatecznej wersji rocznego rozkładu jazdy pociągów po dokonaniu analizy możliwości techniczno-ekonomicznych proponowanych zmian.

W związku z trwającymi uzgodnieniami pomiędzy zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami kolejowymi i organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz inwestycjami komunikacyjnymi, które mogą być realizowane w okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy 2017/18, niektóre podane w tabelach czasy odjazdów, przyjazdów pociągów, terminy, relacje i liczby pociągów mogą ulec zmianie.

Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu nowego rozkładu jazdy pociągów!

 

Koleje Wielkopolskie