Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/352/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2017, w miesiącu sierpniu przewidziana jest przerwa wakacyjna Rady Gminy.

W tym miesiącu nie odbywają się komisje ani sesja Rady.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy – będzie to posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  • Informacja Wójta Gminy Dopiewo o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  • Stan realizacji inwestycji za I półrocze 2017 r.
  • Określenie potrzeb związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.


 

Data wydarzenia: 
2017-09-04 15:00
Komisja Oświaty