Ważna dla mieszkańców Dąbrówki inwestycja jaką jest przebudowa ulicy Komornickiej będzie zakończona w terminie do 31 grudnia 2017 roku. Ulica Komornicka wykonana zostanie na odcinku o długości 986 mb, od torów kolejowych na wysokości ul. Herbowej w Dąbrówce do skrzyżowania z ul. Poznańską. Nowa nawierzchnia wyłożona zostanie z kostki betonowej.

W dniu 9 sierpnia 2017 roku przekazany został przez Urząd Gminy Dopiewo plac budowy firmie wykonawczej. Prace drogowe na ul. Komornickiej przeprowadzone są dwuetapowo: w pierwszym etapie wykonywane jest odwodnienie, drugi etap polegać będzie na przebudowie pasa drogowego. Przypominamy, że prace te wykonuje i finansuje firma Nickel Development w ramach porozumienia zawartego z Gminą Dopiewo z dnia 20.06.2016.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli m. in. Zastępca Wójta Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, Radny Gminy Dopiewo Justin Nnorom oraz przedstawiciel Nickel Development p. Agata Grotowska.

W czasie spotkania zadowolenia nie krył radny Justin Nnorom z Dąbrówki, który powiedział:

- „Wiele lat zabiegaliśmy o budowę ulicy Komornickiej. Jest to z pewnością droga, której budowy mieszkańcy Dąbrówki oczekują najbardziej. Cieszę się, że mogłem się przyczynić do jej powstania i jestem przekonany, że ul. Komornicka będzie przez długie lata dobrze służyła wszystkim mieszkańcom Gminy Dopiewo”.