Przed nami II edycja Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszam Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.

I odsłona DBO cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Dopiewo, zarówno pod względem liczby zgłoszonych projektów (13), jak i liczby głosujących (3,5 tys.). Gmina Dopiewo nie tylko zrealizowała zwycięskie projekty, ale potraktowała wszystkie zgłoszenia jako wyraz oczekiwań. Chociaż przeznaczona na DBO kwota jest niewielka (150 tys. zł), to pierwsza edycja DBO pokazuje, że warto brać udział w tym przedsięwzięciu.

W ramach DBO 2017 park w Skórzewie wzbogacił się o nowe urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, a na czas ferii zimowych także o bezpłatne lodowisko. Z kolei w Konarzewie przy stawie powstał teren służący rekreacji – z fontanną, ławkami i zielenią. 

Wszystkie Państwa projekty są dla nas inspirujące i niektóre spośród nich mają swój ciąg dalszy. Przykładem może być wykonanie przez Gminę Dopiewo projektu zagospodarowania działki w miejscowości Dąbrówka, na podstawie którego powstanie wielofunkcyjne miejsce rekreacji na osiedlu mieszkaniowym.

Koncepcja zagospodarowania terenu działki nr 585/1, położonej przy ul. Komornickiej w Dąbrówce obejmuje:

  • wykonanie fontanny chodnikowej, podświetlanej, którą planuje się zlokalizować w centralnym miejscu działki,
  • przygotowanie terenu na którym będzie można ustawiać scenę oraz wiatę,
  • postawienie stojaków na rowery wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów,
  • wykonanie Street Workout (elementy zabudowy wykorzystywane do treningu ulicznego, tzw. park do ćwiczeń),
  • zamontowanie siłowni zewnętrznej,
  • ustawienie placu zabaw z uwzględnieniem potrzeb zarówno dzieci starszych jak i młodszych,
  • wokół całego terenu planuje się wykonanie utwardzenia z masy bitumicznej pokrytej specjalną powłoką fluoryzującą, która będzie służyła jeździe na rolkach. Utwardzenie terenu planuje się wykonać na całej szerokości ciągu komunikacyjnego dla ruchu w obydwu kierunkach.
  • ponadto przewiduje się montaż oświetlenia terenu, ustawienie ławek oraz nasadzenia zieleni.

Inwestycja będzie realizowana etapami. Na ten cel będziemy starali się pozyskać dodatkowe fundusze zewnętrzne. Termin wykonania projektu planuje się na koniec września 2017r.

PDF icon Koncepcja zagospodarowania terenu dz. 585/1 w Dąbrówce

Wójt Gminy Dopiewo
Adrian Napierała

Koncepcja zagospodarowania terenu dz. 585/1

Kalendarz

p w ś c p s n
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31