Przypominamy, że 15 września 2017 r. upływa termin płatności: III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także II raty podatku od środków transportowych.

Należności prosimy wpłacać na nadane Państwu indywidualne rachunki bankowe, na rachunek  Gminy Nr 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001 (Poznański Bank Spółdzielczy - Oddział w Dopiewie), w Urzędzie Gminy  w Dopiewie za pomocą karty płatniczej.

Należności można również wpłacać u inkasentów.

 

MM