Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się wyjątkowo 4-ego września a nie jak zawsze 1-ego września. W roku szkolnym 2017/2018, w szkołach podstawowych oraz klasach gimnazjalnych na terenie Gminy Dopiewo naukę rozpoczęło 2739 uczniów, czyli o 138 więcej niż w poprzednim roku.

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem wyjątkowym, bo to moment rozpoczęcia realizowania reformy oświaty. W jej efekcie zeszłoroczne klasy szóste pozostały w szkołach podstawowych a do gimnazjów nie organizowano naboru.

Byłe Gimnazja na terenie gminy zmieniły się w Szkoły Podstawowe. W ten sposób w Skórzewie od września funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe( nr 1 im Fryderyka Chopina oraz nr 2 im Ignacego Jana Paderewskiego). Z kolei w Dopiewie Zespół Szkolno-Przedszkolny będzie funkcjonował w dwóch budynkach przy ulicy Bukowskiej i ulicy Łąkowej.

Podkreślić również trzeba inną istotną zmianę. W lipcu br. , zgodnie z uchwałą nr XXXIII/418/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2017 r.  nadana została nazwa szkole podstawowej w  Więckowicach. Obecnie placówka ta nosi imię „Powstańców Wielkopolskich”. Społeczności szkolnej gratulujemy nowego patrona.

W roku szkolnym 2017/2018 miała także miejsce jedna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku swoją misję jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie zakończyła p. Urszula Perz. Dotychczasowej p. Dyrektor dziękujemy za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim pełniła swoją służbę „dyrektorską”. Od dnia 1 września 2017 nowym dyrektorem konarzewskiej placówki została p. Aleksandra Waksmańska. Nowo wybranej p. dyrektor życzymy sukcesów w pracy zarówno w zakresie działań pedagogicznych jak i organizatorskich.

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 wszystkim uczniom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół życzymy jak najlepszych osiągnięć edukacyjnych.

Paweł Przepióra
Fot. Maciej Miś, SP Konarzewo