Poniżej przedstawiamy wykaz firm wywożących nieczystości płynne na terenie gminy Dopiewo.

PDF icon Wykaz firm

 

 

wóz asenizacyjny.