Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie zapraszają mieszkańców Gminy Dopiewo, w szczególności: wolontariuszy i osoby, które już opiekują się w domu osobą starszą lub będą to czynić w przyszłości, na bezpłatne szkolenie, które przeprowadzone będzie przez profesjonalnie przygotowanych lekarzy i pielęgniarki.

W trakcie spotkań każdy uczestnik nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:

  • Choroby wieku starszego z podziałem na grupy oraz metodyka postępowania z podopiecznym w zależności od przydziału do grupy.
  • Podstawy psychologii z elementami umiejętności nawiązania kontaktu z podopiecznym oraz nauka podstaw empatii.
  • Podstawy teoretyczne rozpoznawania zagrożeń życia i umiejętności udzielenia pierwszej pomocy.

Część warsztatowo-ćwiczeniowa umożliwi zapoznanie się z technikami znacznie ułatwiającymi opiekę nad seniorem: 

Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności: (specjalistyczne karmienie, toaleta i zabiegi higieniczne, sposoby unoszenia i zmiany pozycji, nauka właściwego oddychania, ćwiczenia usprawniające krążenie obwodowe, strategia przeciwodleżynowa.

Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia w warunkach domowych: (praca na fantomach – umiejętność ułożenia pacjenta w pozycji bezpiecznej, zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych).

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (8h) i praktycznej (8 h) – (4 spotkania po 4 godziny).

Miejsce szkolenia:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a

Termin:

9, 10, 13  i  16  października 2017 roku w godz.: 16.00 - 20.00

Szczegóły i zapisy:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,

Teresa Kubalik – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej,

tel. 607 100 153 oraz 61  8 148 020 wew. 17

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w 2017 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Data wydarzenia: 
2017-10-09 Od 16:00 do 20:00