Rada Gminy informuję, że planowane na dzień 11 października 2017 r. posiedzenie Komisji Oświaty zostało przełożone na dzień 18 października 2017 r. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie o godz. 14.00.

Porządek obrad:

  • Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  • Funkcjonowanie gimnazjów po przeprowadzonej reformie oświaty.
  • Analiza danych demograficznych pod kątem potrzeb edukacyjnych w Gminie Dopiewo.
  • Wolne głosy i wnioski.

 

Data wydarzenia: 
2017-10-18 14:00
Prezentacja projektu budżetu 2016