Rada Gminy informuje, że w dniu 16 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki o nr ewid. 2/46 – obręb Zborowo. DRUK 443
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej. DRUK 444
  • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. DRUK 445
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nefrytowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 446
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wschodnia w miejscowości Skórzewo. DRUK 447
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wichrowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 448
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Polnych Kwiatów w miejscowości Dopiewiec. DRUK 449
  • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielankowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 450
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 451
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 452

Projekty uchwał dostępne są: tutaj

Data wydarzenia: 
2017-10-16 15:00
Komisja Oświaty