W dniu 29 września 2017r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 290 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2018 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

24 października 2017 r. o godz. 17.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a.

Wnioski i formularze - Biuletyn Informacji Publicznej

Data wydarzenia: 
2017-10-24 17:00
ngo