Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję i zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Dopiewo, która odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Dopiewo:

 • Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Odczytanie porządku obrad.
 • Informacja o przyjęciu protokołu z XXXIV sesji.
 • Zapytania i wnioski sołtysów
 • Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady.
 • Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki o nr ewid. 2/46 – obręb Zborowo. DRUK 443
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Poznańskiej. DRUK 444
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. DRUK 445
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Nefrytowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 446
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wschodnia w miejscowości Skórzewo. DRUK 447
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wichrowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 448
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Polnych Kwiatów w miejscowości Dopiewiec. DRUK 449
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sielankowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 450
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/350/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2017 rok. DRUK 451
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/349/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2017-2026. DRUK 452
 • Wolne głosy i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Projekty uchwał dostępne: tutaj

Przewodniczacy Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

 

 

Data wydarzenia: 
2017-10-23 15:00
Sesja rady gminy