Nigdy nie odwiedziło Dopiewa więcej policjantów niż w dniu otwarcia komisariatu: 11 października 2017 r. Na uroczystości dominowały kolory stalowy i granatowy. Podniosły nastrój zapewniła kompania honorowa i licznie zgromadzeni mundurowi przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej. Nie zabrakło przedstawicieli administracji, gości i mieszkańców.

Komisariat Policji w Dopiewie przy ul. Łąkowej 7, przygotowany jest docelowo dla 50 funkcjonariuszy. Rozpoczyna w nim pracę 24 policjantów, czyli 3-krotnie więcej niż pracowało do niedawna w rewirze. Świadczy to o tym, że dynamika rozwoju Gminy Dopiewo została dobrze i perspektywicznie rozpoznana. Budowa trwała blisko rok. Gmina Dopiewo przekazała Policji działkę o powierzchni 2000 m², na której stanął budynek. Partycypowała też w największym zakresie w kosztach budowy, przekazując na ten cel 1,2 mln zł, Powiat Poznański zapłacił 1 mln., a Policja resztę – 700 tys. zł. Gmina Dopiewo zadeklarowała dodatkowo zabezpieczenie środków ze swojego budżetu na zakup 2 radiowozów na potrzeby komisariatu.

Podczas uroczystości Komendant Komisariatu w Dopiewie otrzymał klucze. Budynek poświęcili Kapelan Policji – ks. Prałat Stefan Kowalewski oraz proboszcz parafii w Dopiewie – ks. Marek Kina. 

– Wybudowanie tego komisariatu jest odpowiedzią policji na zapotrzebowanie społeczne. Cieszę się, że po wielu latach starań udało się zrealizować ten projekt. Jakość jest tu na najwyższym poziomie – powiedział insp. Maciej Nastoruk, Komendant Miejski Policji w Poznaniu.

Z kolei insp. Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji, podkreślił wzrost potrzeb związanych z bezpieczeństwem, wynikających z rozwoju i wzrostu liczby mieszkańców, których przybywa w tempie niewyobrażalnym dla większości polskich gmin. Jeszcze dwie dekady temu Gmina Dopiewo miała niespełna 10 tys. mieszkańców, dziś ma ok. 25 tys.

Odczytano list okolicznościowy Ministra Spraw Wewnętrznych – Mariusza Błaszczaka, odnoszący się do programu rządowego. Następnie głos zabrał Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann,  który wskazał, że komisariat sprzyja kontaktowi z policją. Podziękował samorządom za wkład finansowy.

Starosta Poznański – Jan Grabkowski podkreślił udział Powiatu i Gminy w finansowaniu inwestycji. Poinformował o programie „Bezpieczny Powiat”. Dostrzegł słowo podziękowania w przemówieniu wojewody i pominięcie roli samorządu w liście z MSWiA, choć to gmina i powiat pokrywają większość kosztów.

Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała przypomniał długoletnie starania samorządowców Gminy Dopiewo o Komisariat. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z Komisariatem w Tarnowie Podgórnym, któremu podlegał dopiewski Rewir Dzielnicowych: – To dla naszej Gminy bardzo ważne wydarzenie. Jesteśmy społecznością, która dynamicznie się rozwija. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że starania, plany i wieloletnie zabiegi zwieńczyło dzieło w postaci tego komisariatu – powiedział Wójt.

Od 1998 r. do 2017 r. w Gminie Dopiewo funkcjonował Rewir Dzielnicowych, podlegający Komisariatowi w Tarnowie Podgórnym, który dbał o bezpieczeństwo 3 Gmin: Tarnowa Podgórnego, Dopiewa i Rokietnicy. Gminy te odnotowały znaczące wzrosty liczby mieszkańców, co spowodowało wzrost potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Potrzeba budowy Komisariatu Policji w Gminie Dopiewo została dostrzeżona przez samorządowców już w 2008 r.

- Ówczesny Wójt – Andrzej Strażyński rozpoczął starania zmierzające do tego, żeby komisariat mógł w Dopiewie powstać. Minęło 9 lat, to nie była łatwa droga, ale dzięki wsparciu Rady Gminy Dopiewo, a także Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego udało się te starania zwieńczyć sukcesem  – powiedział Adrian Napierała.

Po 20 latach Gmina Dopiewo znów ma Komisariat Policji. Jego komendantem został - asp. szt. Sławomir Pawlaczyk. 

- Nowy komisariat to dla mnie wyzwanie. Przez ostatnie 4 lata pełniłem funkcję komendanta w Kostrzynie Wielkopolskim. Moja jednostka zajmowała w tym okresie czołowe miejsca w dorocznych konkursach organizowanych dla jednostek policyjnych w powiecie, zajmując 2 razy drugie i 2 razy pierwsze miejsce. Wcześniej pracowałem w Tarnowie Podgórnym i na poznańskich Jeżycach. Dopiewo to wyzwanie, tutaj komisariat tworzymy od podstaw – powiedział komendant Pawlaczyk.

- Nowemu Komendantowi życzę jak najlepiej. Oby powodów do poważnych interwencji miał jak najmniej i mógł jak najwięcej energii poświęcić na prewencję oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród dzieci i młodzieży – dodał Wójt Gminy Dopiewo.

Po ceremonii i przemówieniach, wszyscy mogli zwiedzić komisariat, wpisać się do księgi pamiątkowej i zobaczyć wystawę „Jak powstawał Komisariat w Dopiewie”.

Komisariat jest czynny całodobowo. 

 

A. Mendrala

Fot.Beata Spychała, Adam Mendrala / Urząd Gminy Dopiewo