Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Edukacji Narodowej” odbyło się 16.10.2017 r. w Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnym w Konarzewie. Wzięli w nim udział przedstawiciele placówek oświatowych Gminy Dopiewo – dyrektorzy, nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Wójta lub awans na wyższy stopień zawodowy. Dwojgu uczestnikom wręczono ministerialne Medale Komisji Edukacji Narodowej, a wszystkim nauczycielom róże. Życzenia złożył nauczycielom Adrian Napierała – Wójt Gminy Dopiewo i Paweł Przepióra - Zastępca Wójta Gminy Dopiewo. Na gali nie zabrakło przedstawicieli Rady Gminy Dopiewo.

Uczestników powitała Aleksandra Kuźniak – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Wójt w przemówieniu nawiązywał do osiągnięć uczniów i obecnych zmian w oświacie ogólnokrajowej, podkreślając rolę nauczycieli w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Program artystyczny wypełnili artyści z Teatru Muzycznego w Poznaniu: Anna Bajerska-Witczak – sopran, Jarosław Patycki- tenor, Bartosz Kuczyk – tenor i prowadzący oraz Marina Ostapei- tancerka z Kijowa.  

Nagrody Wójta otrzymali: Elżbieta Zapłata-Szwedziak, Iwona Napierała, Aleksandra Maryanowska – Naja, Aleksandra Waksmańska, Tomasz Kąkolewski, Katarzyna Krüger-Szczot, Violetta Czerniak , Barbara Tomkowiak, Alicja Studzińska - Szychowiak, Magdalena Walich – Oczujda, Dorota Dominika, Mariola Janus, Hanna Hofman.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej za „wyróżniającą się działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą” uhonorowane zostały przedstawicielki SP nr 2 im. I J. Paderewskiego w Skórzewie, Katarzyna Kruger Szczot - Dyrektor Szkoły oraz Agata Józefowicz – nauczyciel. Medal ten nadała Minister Edukacji – Anna Zalewska.

Nauczycielami dyplomowanymi zostali: Lidia Nowak z ZSP w Więckowicach, Małgorzata Szwarc z SP w Dąbrowie, Iwona Napierała, Arleta Mytko oraz Krystyna Dorna z SP w Dąbrówce.

Wójt podziękował zastępcom dyrektorów szkół za zaangażowanie i wsparcie oraz nowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Konarzewie Aleksandrze Waksmańskiej.  

Ślubowanie, związane z uzyskaniem mianowania, złożyli Marta Bień z PR w Skórzewie, Monika Ratajczak oraz Mariusz Ratajczak z ZSP W Dopiewie, Anna Wiśniowska z SP w Dąbrówce, Ewa Wichlińska oraz Małgorzata Sacha z SP w Skórzewie, Barbara Komorowska oraz Marta Domagała z SP nr 2 w Skórzewie, Katarzyna Lauer z PR Zakrzewo, Grzegorz Musielak oraz Marcin Kolasiński z SP Dopiewiec, Kinga Małolepsza oraz Agata Bąk z ZSP w Dopiewie.

fot. Beata Spychała

Więcej zdjęc na naszym portalu fb - kliknij tutaj