Szkolenie wyjazdowe dla Seniorów 65+ pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” odbyło się w październiku br. Prawie 100 uczestników z Gminy Dopiewo wzięło udział w kursach podzielonych na dwa trzydniowe turnusy.

Pod okiem dr Teresy Kobrzyńskiej – certyfikowanego specjalisty ds. przemocy i uzależnień w rodzinie i eksperta PARPA oraz dr Katarzyny Właśniak – psychologa i psychoterapeuty uczestnicy zostali przeszkoleni z działań i zachowań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnicy podczas szkolenia byli zakwaterowani w Pensjonacie „Beata” w Polanicy Zdrój. Zwiedzili miejscowość i zawiązały się wśród nich przyjaźnie. Z nadzieją oczekują kolejnych przyszłorocznych wyjazdów szkoleniowych dla seniorów, organizowanych przez Gminę Dopiewo a koordynowanych przez OPS w Dopiewie.

Uczestnicy pierwszego i drugiego turnusu składają serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dopiewo - Adrianowi Napierale, za zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla Seniorów z gminy Dopiewo.

Więcej zdjęć z urokliwej Polanicy Zdrój na naszym profilu społecznościowym FB