Projekt budżetu Gminy Dopiewo na 2018 r. dostępny jest  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dopiewo.

Zgodnie z nim:

 dochody zostały ustalone na 130.038.181 zł, w tym:

  • bieżące 117.754.288 zł,
  • majątkowe: 12.283.893 zł,

wydatki zostały ustalone na 150.002.834 zł, w tym:

  • bieżące: 101.907.955 zł,
  • majątkowe: 48.094.879 zł.

Deficyt  wynosi więc 19.964.653 zł  - ma zostać pokryty przychodami z kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.

Przychody mają wynieść: 25.877.137 zł, a rozchody: 5.912.484 zł. Z kolei rezerwa ogólna: 470.000 zł, a rezerwy celowe 1.980.000 zł.

Wójt Gminy Dopiewo przedłożył budżet na 2018 r. Radzie Gminy Dopiewo 15 listopada 2017 r.  Prezentacja budżetu odbywa się na komisji wspólnej Rady Gminy Dopiewo 16 listopada 2017 r., zdominowanej przez ten temat. Radni mają głosować nad uchwałą budżetową na sesji, którą zaplanowano na 18 grudnia 2017 r.

Projekt budżetu  Gminy Dopiewo na 2018, wraz z załącznikami dostępny jest na BIP - kliknij tutaj.

UG